سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین ایجادپناه ساروی – کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی
آرش کیانی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه های دریایی

چکیده:

رودخانه هراز یکی از رودخانه های مهم حوزه آبریز دریای خزر بوده و پرآب ترین رودخانه غرب مازندران و یکی از سه رودخانه پراب شمال ایران محسوب میش ود به منظور مطالعه و تعیین طبقه کیفی آب رودخانه هراز این رودخانه طی سه فصل نمونه برداری بهار تابستان و پاییز از ایستگاه های مختلف مورد مطالعه قرارگرفت در بررسی فیزیکوشیمیایی میزان اکسیژن محلول دمای آب BOD نیترات و فسفات آب رودخانه اندازه گیری شد نتایج نشان داد دامنه تغییرات میانگین BOD بین ۰/۶ تا ۷/۳ متغیر و دامنه تغییرات اکسیژن محلول از ۶/۸ ppm درمرداد ماه تا ۱۰/۴۱ppm درآذرماه بوده است با مقایسه پارامترهای مورد مطالعه درآب رودخانه هراز با استفاده از جدول کلاسه کیفی آبها م یتوان چنین گفت که این رودخانه در کلاسه آبهای مزوساپروب قرار میگیرد بنابراین دارای آلودگی متوسطی بوده که در حال حاضر توان خودپالایی آلاینده ها را دارد.