سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ذات اله عاصمی – دکتری تخصصی تغذیه
محسن تقی زاده – دکتری تخصصی تغذیه
حسین شاکری – کارشناس ارشد شیمی
فاطمه گلسرخی – کارشناس آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

بطور کلی مواد غذایی کاربرد عمومی داشته و همواره مشتری زیادی دارند بنابراین ممکن است افراد سودجو با توجه به بازار پرفروش آن برای کم کردن هزینه های تولید به تقلبهای متعددی دست بزنند و از این راه سلامت مردم را به خطر بیاندازند بیشتر این تقلبها در مواد اولیه کارخانه های مواد غذایی بوده و می تواند مشکلات متعددی را برایمسئولان نظارتی مربوطه به وجود آورد این پژوهش به منظور ارایه روشهای جدید در تشخیص تقلبات آبلیموهای تولیدی ایران انجام گردید. پژوهش با طرحی تشخیصی برروی ۴۵ نمونه آبلیمو از ۴۵ کارخانه تولید کننده آبلیموی تولیدی ایران در سال ۸۹-۸۷ انجام گرفت. پس از مراجعه به مراکز عمده عرضه در سطح منطقه کاشان تهران قم و شیراز آبلیمو ها نمونه برداری شده و به آزمایشگاه انتقال یافت سپس آزمایشات تعیین مقدار سدیم پتاسیم با روش فلیم فتومتری چرخش نوری با روش پلاریمتری توتال اسید آمینه با روش نین هیدرین و پلی فنل ها با روش اسپکتروفتومتری طبق کتب مرجع برای تشخیص تقلبات آبلیموهای تولیدی کشور و آزمایشات بریکس PH اسیدیته و اندیس فرمالی با روشهای استاندارد انجام و نتایج حاصل با استفاده از آزمون t مورد آنالیز آماری قرارگرفت.