سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا امین محلاتی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
ایران عالمزاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
فائزه نبیونی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سوربیتن مونواستئارات و سوربیتن تری استئارات از فعال کننده های سطحی هستند که به علت سازگاری با بدن انسان به عنوان امولسفایر در صنایع آرایشی، بهداشتی و صنایع خوراکی استفاده می شوند. این امولسیفایرها از واکنش سوربیتول با اسید استئاریک در دو مرحله واکنش تشکیل می شوند. در مرحله اول سوربیتول در واکنش آبگیری به سوربیتن تبدیل شده و در مرحله بعد سوربیتن با اسید استئاریک واکنش داده و با توجه به نسبت اسید استئاریک به سوربیتول سوربیتن مونو ا ستئارات و سوربیتن تری استئارات تشکیل می شود. مطاقعه پژوهش های قبلی نشان می دهد که برای واکنش مرحله اول کاتالیست هایی مثل اسید سولفوریک و اسید فسفریک پیشنهاد می شود. نتایج آزمایشهای متعدد ما نشان داد که سرعت واکنش در حضور اسید سولفوریک به عنوان کاتالیست زیاد است ولی واکنش های آن انتخاب خوبی ندارد. در نتیجه محصول مرحله اول واکنش و به تبع آن محصول نهایی کیفیت بسیار کمی پیدا می کند. همچنین ازمایشات متعدد در حضور اسید فسفریک به عنوان کاتالیزر حاکی از کیفیت مناسب محصول ولی سرعت کم واکنش بود. در ادامه این پژوهش کاتالیزر های مختلفی بررسی شد و نهایتاً کاتالیزر جدیدی یافت شد که با حفظ کیفیت محصول سرعت و اکنش را زیاد و شرایط عملیاتی واکنش را تسهیل می کرد. کاتالیست جدید کلریدآلومینیوم است که از این کاتالیزر جدید برای اولین بار در تولید سوربیتن استئارات استفاده می شد. دمای بهینه برای واکنش در حضور اسید فسفریک ۱۸۰ درجه سانتیگراد است ولی برای کاتالیست کلرید آلومینیوم ۱۵۰ درجه سانتی گراد است. فشار بهینه واکنش در حضور اسید فسفریک فشار ۰٫۰۵bara است ولی در حضور کلرید آلومینیوم فشار بهینه اتمسفری است. سرعت واکنش با استفاده از کاتالیست کلرید آلومینیوم تقریباً سه برابر سرعت واکنش در حضور اسیفد فسفریک کاتالیست است.