سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود مهردادشکریه – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا رجب پورشیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حیدری رارانی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تعیین چقرمگی شکست بین لایه ای به منظور بررسی رشد تورق در چند لایه های چندجهته کامپوزیتی درصنایع مختلف به خصوص صنعت هوافضا از اهمیت بسزایی برخوردار است دراین تحقیق روشی جدید برای محاسبه نرخ آزاد سازی انرژی کرنشی درقطعه تیر یک سرگیردار مضاعف DCB) با چیدمان دلخواه ارایه شده است براساس آن هرقطعه DCB) چندجهته با چهارلایه درنرم افزار المان محدود مدل می گردد دولایه دقیقا همان لایه های مجاور ترک و دو لایه دیگر لایه هایی با چیدمان صفردرجه و ضخامتی معادل می باشند درواقع روش پیشنهادی هرقطعه DCB) چندجهته را با یک قطعه DCB) تک جهته که از لحاظ انرژی کرنشی د رتعادل می باشند معادلسازی می کند مقایسه نتایج روش معادل سازی لایه ها با نتایج محققین دیگر نشان میدهد کهاین روش علاوه برسرعت پاسخگویی بالا ازدقت بسیارخوبی در پیش بینی چقرمگی شکست برخوردار است با استفاده از این روش برای تعیین چقرمگی شکست درهرقطعه با چیدمان دلخواه به جای انجام آزمایشهایی که هزینه بر و زمان بر است با تعیین چیدمان معادل و مدلسازی المان محدود و مقایسه با نتایج آزمایشهای انجام شده روی قطعات تک جهته درمدت کمتر و با هزینه حداقل میزان چقرمگی شکست قطعه تعیین می گردد.