سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک رزاقی راد – کارشناس ارشد عمران – گرایش آب – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران – دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اسماعیلی – استاد یار گروه مهندسی سنجش از راه دور – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر

چکیده:

گسترش مناطق شهری و روستایی بدون توجه به مطالعات هیدرولوژیکی سیلاب دشت، با افزایش ریسک خطرپذیری منطقه و توسعه خسارات ناشی از سیل همراه است. در مطالعه حاضر رفتار سیلاب و نحوه توسعه ان در محدوده دربند تهران با استفتده از مدل HEC-HMS و HEC-RAS و داده های هیدرولوژیکی با دوره های بازگشت مختلف ایستگاه های هیدرومتری حوضه بررسی گردیده و نحوه گسترش سیلاب را با استفاده از نرم افزارArc GIS نمایش می دهیم. مطالعه حاضر با توجه به انکه پهنه سیلاب را با دوره های بازگشت مختلف در اختیار قرار می دهد، مرجع مناسبی برای بیمه های سیل و مناطق پر خطر تر سیل با دوره های بازگشت مختلف می باشد.