سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی مقدم – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
احمد احمدی – کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور

چکیده:

این مطالعه برای تعیین پروتئین قابل متابولیسم کنجاله کانولا عمل آوری شده با محلول ۰۵ درصد اوره و ۱/۵درصد هیدروکسیدسدیم کنجاله کانولا عمل آوری شده با محلول ۰/۵ درصد اوره و ۰/۴درصد فرمالدئید و کنجاله کانولا عمل آوری شده با محلول ۱ درصد هیدروکسید سدیم و ۰/۴درصد فرمالدئید با استفاده از روش کیسه های نایلونی درگوسفند قزل انجام شد تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی درزمان های ۰و۷۲ ،۴۸ ،۳۶ ،۲۴ ،۱۶ ،۱۲ ،۸ ،۶ ،۴ ،۲و۹۶ ساعت اندازه گیری گردید پروتئین قابل متابولیسم تیمارهای A,B,C به ترتیب ۳۳۲/۵۲و۲۹۰/۹۸ ۳۵۳/۴۹ grkg-1 DM بودند نتایج نشان دادند که عمل آوری کنجاله کانولا با اوره و فرمالدئید باعث افزایش پروتئین قابل متابولیسم شد.