سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد احمدی – کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
مهدی مقدم – کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور

چکیده:

این مطالعه برای تعیین پروتئین قابل متابولیسم دانه جو عمل آوری شده با محلول ۳۵ درصد اوره تیمار A دانه جو عمل آوری شده با محلول ۳/۵ درصد هیدروکسید سدیم تیمار B و دانه جو عمل آوری شده با محلول ۰/۴ درصد فرمالدئید تیمار C با استفاده ازروش کیسه های نایلونی درگاوشیری نژادهلشتاین انجام شد پروتئین قابل متابولیسم تیمارهای A,B,C به ترتیب ۹۵/۳و۷۳/۶۳ و ۸۲/۵۲ gr/kg DM بودند نتایج نشان دادند که عمل آوریدانه جو با اوره باعث افزایش پروتئین قابل متابولیسم شد.