سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مقدم – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور
احمد احمدی –

چکیده:

این مطالعه برای تعیین پروتئین قابل متابولیسم برگ مو، برگ مو فرآوری شده با ۵/۰ درصد اوره و برگ مو فرآوری شده با مایکروویو با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی در گوسفند قزل انجام شد. در این آزمایش از ۲ رآس گوسفند نر اخته‌ی فیستوله‌گذاری شده در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تیمارها به ترتیب شامل: A: برگ مو، B: برگ مو فرآوری شده با ۵/۰ درصد اوره و C: برگ مو فرآوری شده با مایکروویو بودند. تجزیه‌پذیری به روش کیسه‌های نایلونی در زمان‌های ۰، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۴، ۳۶، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت اندازه‌گیری گردید. نرخ‌های تجزیه‌پذیری پروتئین خام تیمارهای A، B و C برای بخش محلول به ترتیب ۴۷۳/۶، ۵۶/۱۷ و ۵۲۳/۱۶ درصد و برای بخش قابل تخمیر به ترتیب ۲۲۷/۲۹، ۰۷۷/۳۷ و ۶۲۷/۶۳ درصد بودند. پروتئین قابل متابولیسم تیمارهای A، B و C به ترتیب ۴۷۸/۱۲۴، ۰۴۸/۱۷۷ و ۵۳۷/۱۲۶ gr/kg DM بودند. نتایج نشان دادند که عمل‌آوری برگ مو با اوره باعث افزایش پروتئین قابل متابولیسم شد ولی عمل‌آوری با مایکروویو اثر محسوسی بر پروتئین قابل متابولیسم برگ مو نداشت.