سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد احمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام
مهدی مقدم – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام
یونس طهمزی – کارشناسی ارشد تغذیه دام
اکبر تقی زاده – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

این مطالعه برای تعیین پروتئین قابل متابولیسم بوته سیب زمینی بوته گوجه فرنگی بوته خربزه و بوته توت فرنگی با استفاده از روش کیسه های نایلونی درگوسفند قزل انجام شد دراین آزمایش از سه راس گوسفند نر اخته ی فیستوله گذاری شده در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد تیمارها به ترتیب شامل A: بوته سیب زمینی B: بوته گوجه فرنگی C:بوته خربزه و D: بوته توت فرنگی بودند تجزیه پیذری به روش کیسه های نایلونی درزمانهای ۹۶۷۲۴۸۳۶۲۴۱۶۱۲۸۶۴۲۰ ساعت اندازه گیری گردید نرخهای تجزیه پذیری پروتئین خام تیمارهای A,B,C,D برای بخش محلول بهترتیب ۱۰/۵۹۱۴/۹۱۱۶/۹۹۱۹/۵۹ درصد و برای بخش قابل تخمیر به ترتیب ۲۴/۴۲۳۸/۱۳۲۰/۹۳۳۳/۵۸ درصد بودند پروتئین قابل متابولیسم تیمارهای A,B,C,D بهترتیب ۶۶/۲۰۷ و gr/kg DM 44/8667/4579/49 بودند نتایج نشان دادند که با استفاده از این ضایعات دامدان می توانند از بوته ها به عنوان یک خوراک مکمل و جانبی درتغذیه دام ها استفاده کنند همچنین درطرف دیگر نیز کشاورزان می توانند بجای دفع این ضایعات و ایجاد آلودگی های زیست محیطی به عنوان یک درآمد جانبی آن را به فروش برسانند کهدراین صورت مقدار قابل توجهی از ضایعات غیرقابل استفاده مجددا وارد چرخه تولید می شود.