سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالحسن احمدی – کارشناس اآتشاف معدن، سازمان زمین شناسی
رامین الیاس زاده – کارشناس ارشد تکتونیک، سازمان زمین شناسی

چکیده:

آباده طشک یکی از شهرهای مهم استان فارس است و در خاور زاگرس مرآزی قرار گرفته است. در این مطالعه آنومالی های ژئوشیمیایی آبراهه ای منطقه صورت گرفت. ابتدا طراحی شبکه نمونه برداری بر اساس حوضه های آبریز آبراهه ها انجام شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار های Spss Arc View ، Arc Gis ،Geoestimate و Excle پردازش شد. بعد از پردازش داده ها، نقشه های پراآندگی آنومالیها و مناطق مستعد و امید بخش تهیه گردید. نتایج حاصل از این مطالعات نشان می دهد که عناصر Ni, Co, Mo در آرومیت های اطراف معدن چشمه بید و مجموعه توربیددیتی – رادیولاریتی شرق قلات خلنگ و عنصر Fe در آرومیت ها و آهکهای چرتی – رادیولاریتی شمال و شمال غرب بیکهدان گشنی و آرومیت های اطراف معدن چشمه بید و واحد منگنز اطراف معدن چاه انجیر در شرق آباده طشک آنومال و غنی شده هستند.