سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا نجف زاده – استادیار دانشگاه پیام نور
حمید احمدی پور – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کمپلکس مافیک – اولترامافیک صوغان یکی از کمپلکس های فوق بازی بزرگ در جنوب شرق ایران )منطقه اسفندقه( است.کمپلکس صوغان اساسا از دونیت، هارزبورژیت، لرزولیت، کرومیتیت، ورلیت، پیروکسنیت و گابرو تشکیل یافته است. مطالعاتتفصیلی میکروپروب در خصوص کروم اسپینل های موجود در پریدوتیت ها مقادیر بسیار بالای ~( و ( Mg# ،)~۲۲( Cr#مقادیر بسیار پایینTiO2 متوسط ۰/۱۷درصد وزنی( را نشان می دهد. مقدارFe در کروم اسپینل های موجود در پریدوتیت های کمپلکس صوغان بسیار پایین۰/۰۴>درصد وزنی( بوده که منعکس کننده تبلور تحت شرایط فوگاسیته پایین اکسیژن است داده های شیمی کانی کرومیتیت های صوغان دال بر آن است که کمپلکس مافیک – اولترامافیک صوغان از یک ماگمای مرتبط با قوس با ماهیت بونینیتی در بالای یک زون سوپراسابداکشن بوجود آمده است.