سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا ابراهیمی –
عاطفه بختیاری –
رامین مهدی پور –

چکیده:

با گسترش روز افزون جوامع انسانی و توسعه صنعتی جوامع مختلف، نیاز به منابع انرژی، در حال افرایش است. از سویی دیگر منابع فسیلی درجهان رو به اتمام هستند ( زنگ خطر )، این منابع، از نظر اندازه و مقدار محدود بوده و درضمن آلاینده محیط زیست نیز محسوب می شوند. از این رو در سالهای گذشته، گرایش به استفاده از منابع نوین و تجدیدپذیر انرژی، رو به فزونی گذاشته است. یکی از ارزان ترین و سهل الوصول ترین آنها انرژی باد است لذا مدیریت انرژی باد امری ضروری به حساب می آید.در این مقاله پیدایش ، ظرفیت و نحوه بهره برداری از انرژی باد را تشریح خواهیم کرد. بدین منظور داده های حاصل از ایستگاه های موجود در استان مرکزی به صورت آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا سرعت باد در ارتفاع ۱۰،۳۰،۴۰ متری اندازه گیری شده و گلباد جهت وزش باد بررسی شده است. در این پژوهش ایستگاه تفرش مورد مطالعه قرار گرفته است. این ایستگاه دارای میانگین سرعت سالیانه۳٫۴۱ متر بر ثانیه در ارتفاع ۴۰ متری می باشد. در نهایت میزان انرژی قابل تولید و توجیه پذیری طرح مورد بررسی قرار می گیرد.