سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم سرداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
صاحبعلی منافی –
فریدون حصاری علیخانی – پژوهشکده نیمه هادی پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این پژوهش نانوساختارهای ZrO2 به روش همرسوبی درحضورNH3OH دردمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد و قرار گیری درکوره بهمدت ۷ ساعت سنتز شد فاز تشکیل شده درنمونه با آنالیز پراش اشعه ایکس مشخص و ریزساختار آنها با میکروسکو الکترونی روبشی مشاهده شد جهت تعیین پارامتر شبکه از روش XRD استفاده گردید سپس پارامتر شبکه با رابطه Nelson-Riley بدست اورده و نتایج ح اصل از این روابط با نتایج XRD مطابقت داده شد اندازه گیری نانوذرات نمونه سنتز شده توسط معادله شرر انجام گرفت و سایز نانوذرات ۱۳/۵ نانومتر بود.