سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا
حامد بدیهی – کارشناس ارشد هوافضا
مهرداد بزاززاده – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله ابتدا با استفاده از نرم افزار شبیه ساز Simulink-Matlab یک مدل ریاضی مناسب برای یک موتورهوایی مشخص ایجاد گردیده است سپس برای یک سری توابع کنترلی متفاوت تغییرات تراست خروجی و سایر پارامترهای اساسی موتور از مدل ریاضی بدستامدها ست درقدم بعد با استفاده از یک شبکه عصبی به عنوان معکوس مدل به محاسبه و تعیین پارامترهای کنترلی موتورنظیر میزان سوخت ارسالی به اتاق احتراق و سطح نازل خروجی می پردازیم دراین مقاله به تعیین تابع سوخت تزریقی به اتاق احتراق به عنوان یک پارامتر کنترلی فراگیر درورودی مدل که بهترین نتایج عملکردی درخواستی نظیر تامین تراست مطلوب در سریع ترین زمان ممکن با رعایت محدودیت های عملکردی موتور حاشیه پایداری کمپرسور و ماکزیمم دمای اتاق احتراق را داشته باشد پرداخته شده است درانتها تغییرات تراست خروجی و سایر پارامترهای عملکردی حاصل از اعمال تابع سوخت مطلوب خروجی از شبکه به مدل ارایه و صحه گذاری گردیده است.