سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا صفی صمغ آبادی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

عدم انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی و مناسب باعث می شود تا پارامترهای ژئوتکنیکی لازم برای انجام تحلیل های ضروری بادقت کافی همراه نباشند رفتارسنجی دراطراف مقاطع اولیه حفاری با توجه به قرائت مستمر تغییرات و همچنین آنالیز برگشتی می تواند برای تخمین پارامترهای خاک اطراف تونل برای طراحی در مراحل بعدی استفاده گردد دراین تحقیق پارامترهای ژئوتکنیکی خاک تونل متروی خط ۲ از طریق آنالیز برگشتی محاسبه شده است با توجه به خاکی بودن محیط دربرگیرنده تونل از روش تفاضل محدود به منظور تحلیل دو بعدی استفاده شده است دراین راستا نتایج همگرایی سنجی انجام شده طی حفاری تونل مترو به عنوان پارامتری برای انجام آنالیز برگشتی مورد استفاده قرارگرفته است.