سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عطا موحد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

در این پژوهش، با استفاده از داده های پتروفیزیکی، دو چاه انتخاب شده از میدان نفتی مارون و به کار گیری نرم افزار ۶٫۷ Geolog پارامترهای مخزنی سازند ایلام به روش ارزیابی احتمالی Probabilistic مورد بررسی قرار گرفته است. بر پایه این ارزیابی و با بهره گیری از کراس پلات نوترون- چگالی لیتولوژی سازند ایلام، ترکیبی از آهک، دولومیت و به مقدار بسیار آم، شیل ملاحظه شد. نتایج داده های چاه پیمایی نشان می دهد که این سازند از تخلخل مناسبی برخوردار است، به طوری که میانگین تخلخل مؤثر و اشباع آب مؤثر به ترتیب، ۲۴/۴ درصد و ۳۱/۴ درصد به دست آمده است. همچنین با توجه به لیتولوژی سازند، میزان حجم شیل بسیار پایین است، به طوری که میانگین آن، ۰/۸ درصد است.