سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی رحیمیان – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن
غلامحسین کرمی – دکترای هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدابراهیم ذاکری – کارشناس زمین شناسی
داود دیواندری – کارشناس زمین شناسی

چکیده:

در بیشتر موارد داده های ازمایش پمپاژ بدون در نظر گرفتن تغییرات دبی پمپاژ و اصلاح افت چاه و با استفاده از روشهای مرسوم تجزیه و تحلیل می شوند این مسئله در بسیاری از ازمایشهای پمپاژ موجب بروز خطاهای نسبتا فاحشی در تعیین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان می شود بهدلیل اهمیت بالای ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان و استفاده گسترده از آنها دردیگر تجزیه و تحلیل ها و به ویژه مدلهای آبهای زیرزمینی ، تعیین دقیق آنها از اهمیت بالایی برخوردار است هدف ازاین مطالعه تعیین و تدقیق ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان توسط اصلاح مقادیر افت و همگن سازی داده های حاصل از ازمایش پمپاژ می باشد برای دستیابی به این هدف ازمایش پمپاژ برروی چاه اکتشافی حفر شده در غرب سمنان به مدت ۲۴ ساعت انجام شد مقادیر افت و و دبی پمپاژ به طور همزمان به دقت اندازه گیری گردید برای اندازه گیری مقادیر دبی با دقت بالا از سرریز استفاده شد.