سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مفید گرجی – استاددانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
احمد مظفری – مهندسیمکانیک
پندار صمدیان – مهندسی مکانیک
احمدرضا کریمیان – مهندسی مکانیک

چکیده:

دردهه های اخیر آنالیز و بهینه سازی سیستمهای تولید قدرت براساس قوانین ترمودینامیک و تکنیکهای کنترل هوشمند توجه محققین بسیاری را به خود جلب کرده است دلیل این امر این است که تعیین پارامترهای عملیاتی بهینه که بطور موثر عمل می کنند باعث صرفه جویی اقتصادی قابل قبول می گردد اگرچه روش بهینه سازی ریاضیاتی کمتر برای این امر مورد استفاده قرارگرفته است بهینه کردن معادلات حاکم و پارامترهای طراحی سیستم های قدرت سبب ایجاد یک مساله چندهدفه میگردد که برای ارضای بعضی از این اهداف باید قیود مهندسی غیرمحدب و ثقیلی را درنظر گرفت دراین مقاله روش جدیدی به نام الگوریتم موازی خود سازمانده SLGA معرفی می گردد که ترکیبی از مفاهیم هوش جمعی و محاسبات تکاملی و شبکه عصبی پویایی خود سازمانده می باشد. سپس از آن برای تعیین پرامتر عملیاتی مطلوب نیروگاه ماهشهر استفاده می شود نتایج حاصله رابطه ی جدی هزینه و عملکرد دستگاه را با تغییرات پارامترهای عملیاتی نشان میدهد.