سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی باقری – دانش آموخته کارشناسی ارشد
اکبر عرب حسینی – استادان دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
محمدحسین کیان مهر –

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین پارامترهای ضریب log factor و ثابت خشک شدن از روی منحنی خشک شدن می باشد. بدین منظور از یک خشک کن خورشیدی ساخته شده و از محصول گوجه فرنگی با ضخامت ۳ و۵و۷ میلیمتر، با قطر ۵ سانتیمتر استفاده شد. محصول از طریق لایه نازک خشک گردید. آنالیز داده ها نشان داد که مقدار پارامترهای ثابت خشک شدن و ضریب log factor با افزایش دمای نمونه افزایش می یابند. نتایج خطاهای استاتیکی نشان می دهد که برآزش تابع نمایی بهتر از تابع خطی منحنی خشک شدن را تشریح می کند. مقایسه محتوی رطوبت بدست آمده با مقدار پیشگویی شده در شرایط آزمایش نشان میدهد که مقدار نتایج پیشگویی شده بر اساس درجه حرارت نتایج را واقعیتر پیشگویی می کند.