سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید خسروی – کارشناسی ارشد مکانیک سنگدانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین توکلی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

طرح توسعه نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان دارای دو فضای بزرگ زیرزمینی شامل مغار نیروگاه و مغار ترانسفورمر است ترکهای مشاهده شده در شاتکریت و بتن فاز یک و نتایج ابزار دقیق نشان دهنده ی رفتار وابسته به زمان لایه های سیلتستون می باشد بدلیل دوره ی طولانی بهره برداری از چنین فضاهایی شناخت رفتار وابسته به زمان توده سنگ و ارزیابی پایداری سیستم نگهداری در آینده ضروری است دراین تحقیق تحلیل برگشتی مستقیم برمبنای جابجایی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تک متغیره و نرم افزار FLAC3D انجام شد و پارامترهای مدل ویسکوپلاستیک خزش برگر برای لایه های سیلتستون تعیین شد نتایج مدلسازی عددی در تطابق مناسبی با قرائت کشیدگی سنج ها بود که صحت مدلسازی عددی و نتایج تحلیل برگشتی را تایید کرد.