سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر آقایاری – تهران، بلوار پونک باختری، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

بواسطه تعدد نیروگاههای گازی در کشور و دینامیک سریع آنها، این نیروگاهها تاثیر قابل توجهی در رفتار شبکه برق کشور دارند. مدل دینامیکی توربین نیروگاه گازیGE Fram9 آبادان بر پایه مدل راون تحت شرایط استانداردISO برای مطالعه نوسانات با دامنه کوچک با استفاده از مدارک نیروگاه و منابع مختلف دیگر با سادهسازی استخراج گردید. این مدل علاوه بر نوسان در توان و تزریق سوخت، رفتار دینامیکی در مقابل نوسانات فرکانس شبکه و دور روتور را نیز مدلسازی میکند. هر چند روش اصلی تعیین پارامترهای دینامیکی، تست نیروگاهها میباشد اما نه تنها تست نیروگاهها مشکل و نیاز به هماهنگی با بخشهای مختلف و تهیه مجوزهای گوناگون دارد امکان انجام بعضی از تستها، همچون تست تعیین تابع توان توربین بر حسب دور، بواسطه ایجاد نوسان در شبکه و یا محدودیت ایجاد شده توسط سیستم کنترلی نیروگاه امکان پذیر نیست و مدل ارائه شده در این مقاله میتواند با دقت مناسبی بدون انجام تست استخراج گردد و حتی بعنوان معیاری برای صحتسنجی نتایج تست بکار رود.