سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود قهرمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد گروه مهندس یمواد میبد ایران
ایمان مباشرپور – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک
اسماعیل صلاحی –
محسن ابراهیمی –

چکیده:

حضور فلزات سنگیندر پسماند و فاضلابهای آبی روان یکی از چالشهای اساسی است که باعث بروز مشکل شده و برسلامتی انسان جانداران و گیاهان و تاثیر می گذارد به همین دلیل قوانینی استاندارد سخت گیرانه ای برای کنترل محیط زیست وضع شده است موضوع موردب ررسی دراین پژوهش بررسی ترمودینامیک جذب قلع دو ظرفیتی به عنوان یک فلز سمی و سرطان زا از محلولهای آبی به کمک هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین است بدین منظور هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین سنتز شده و خواص آن توسط تکنیکهای XRD TEM تعیین شد درادامه تاثیر پارامترهایی مانند غلظت اولیه یون قلع دما محیط جذب جهت بررسی های ترمودینامیکی مورد بررسی قرارگرفت عاملهای گوناگون ترمودینامیک چون ΔS° ΔH° ΔG محاسبه شد عاملهای ترمودینامیکی اندازه گیری شده درسیستم جذب درنظر گرفته شده نشان داد که فرایند جذب بصورت طبیعی خود بخود و گرماگیر می باشد.