سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفی
محمد کارآموزیان – استادیار فرآوری مواد معدنی،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانش
فرهنگ سرشکی – دانشیار مهندسی معدن،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه ص

چکیده:

کارخانه های زغالشویی معمولا اززغالهای متنوعی تغذیه م یشوند زغالها دارای ترکیبات مختلفی هستند که باید برای افزایش بهره وری کارخانه خصوصیات هرکدام از آنها را مدنظرقرار داد از این روزغالهای مختلف راه کارهای متنوعی را جهت پرعیارسازی طلب می کنند دراین تحقیق کارخانه البرزشرقی که ازپنج معدن مختلف تغذیه می شود مورد بررسی قرارگرفت بازیابی بهینه برای انواع زغالها بطور جداگانه توسط طرح آزمایش بدست آمد کلکتور کف ساز درصد جامد و ابعاد ذرات پارامترهای عملیاتی قابل کنترل درآزمایشها بودند دیگر پارامترها مثل دورموتور ph زمان آماده سازی و زمان فلوتاسیون برای همه آزمایشها ثابت نگهداشته شد شرایط بهینه بازیابی برای تمام زغال ها بطور مجزا بدست آمد. سپس ترکیب زغالهای مختلف نیز ارزیابی شد.