سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیانا عالی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
کورش قادری – استادیاران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمهدی احمدی –

چکیده:

احداث سدروی رودخانه ها منجر به رسوبگذاری درمخازن سدها می شود پیش بینی مقدار و نحوه توزیع رسوبات برای طراحان سداهمیت فراوانی دارد یکی از مدلهای تجربی جهت بررسی پدیده رسوبگذاری درمخازن روش کاهش سطح می باشد پارامترهای به کاررفته دراین روش به صورت تجربی بوده و ممکن است مقادیر این پارامترها مناسب مناطق دیگری نباشد دراین تحقیق مدلی برای اساس الگوریتم جستجوی هارمونی HS برای بهینه سازی پارامترهای این روش برای سدمخزنی کرج توسعه داده شده است نتایج مدل توسعه داده شده حاکی از عملکرد بالای این روش درتخمین رسوبات ورودی به مخزن سدکرج دارد.