سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف ازاین پژوهش تعیین پارامترهای اساسی دردینامیکخودرو میب اشد درابتدا نقش تعویض دنده درکاهش مصرف سوخت مورد بررسی قرارگرفته است سپس با توجه به بهینه سازی های انجام شده کمترین مصرف سوخت خودرو تعیین شدها ست درادامه به راحتی سرنیشین درحین حرکت و نحوه تعیین مدت زمان خستگی سرنشیندرعبور از یک نوع جاده معین می پردازیم موضوع دیگری که دراین پژوه ش به آن پرداخته شده است نحوه تعیین کم فرمانی و یا بیش فرمانی خودرو از طریق شبیه سازی مسیر حرکت می باشد نکته قابل توجه دراین شبیه سازی ثابت نگهداشتن زاویه فرمان و افزایش تدریجی سرعت است برای تعیین کم فرمانی و یا بیش فرمانی دراین متد دو روش وجود دارد روش اول اندازه گیری شعاع مسیر و روش دوم تعیین اختلاف زاویه لغزش چرخهای جلووعقب دنده خودرو است دراین پژوهش از روش دوم استفاده شدهاست.