سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی خواجه صالحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق (کنترل) دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهرا
محسن خواجه صالحانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف – تهران – ایران

چکیده:

هدف ما در این مقاله تعیین و کنترل وضعیت یک نانوماهواره است. سیستم تعیین و کنترل وضعیت (ADCS) یک زیرسیستم از ماهواره است که برای پایداری و جهت یابی ماهواره در یک جهت مطلوب بکار می رود. در این مقاله چرخ عکس العملی (Reaction Wheel) به عنوان عملگر (Actuator) برای نانوماهواره طراحی و شبیه سازی می گردد سیستم چرخ عکس العملی دارای چهارچرخ عکس العملی بوده که یک چهاروجهی تشکیل می دهند و برای کنترل وضعیت نانوماهواره استفاده می گردد. همچنین در این مقاله از حسگر مغناطیس سنج (Magnetometer) همراه با فیلتر کالمن بمنظور تعیین وضعیت کنونی و آینده نانوماهواره استفاده و ثابت می کنیم که سیستم چرخ عکس العملی به عنوان عملگر همراه با حسگر مغناطیس سنج، برای کاربرد در تعیین و کنترل وضعیت نانوماهواره ها مناسب و بسیار دقیق می باشد.