سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مقداد نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسعد مدرس مطلق – استادیار دانشگاه ارومیه
نعمت نوبخت – کارشناس ارشد
حجت جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درسالهای اخیر با افزایش آسیب دیدگی ساختار خاک به دلیل خاک ورزی بیش از اندازه تمایل کشاورزان به سمت روشهای خاکورزی حفاظتی بیشتر شده است که این امر گاو اهنهای چیزل را به ادواتی مههم درامر خاکورزی تبدیل کرده است ولی متاسفانه اطلاعات کمی درمورد تاثیر آنها برروی خاک موجود است گاو آهن چیزل وسیله ای مطلوب برای استفاده درخاکورزی پوشش دار می باشد این گاو آهن ازفرسایش بادی و جریان اب درسطح خاک جلوگیری کرده و موجب افزایش نفوذ آبدرخاک می بباشد این تحقیق از یک دینامومتر سوار برای تعیین نیروی کششی دوشاخه چیزل ثابت و چیزل فنری استفاده شده است آزمایشات دریکی از مزارع دانشگاه ارومیه کهدارای خاکی با بافت رسی مباشد درکرتهایی با طول ۳۰ متر ودرعمق ۳۰ سانتیمتر و سرعتهای ۱و۱/۵و۲ متر برثانیه انجامگرفت و داده ها توسط دیتالاگرها ثبت شد با استفاده از داده های بدست آمده نمودار نیروی کششی ـ زمان برای هرسه سرعت رسم گردید همچنی از نیروی کششی برای هرشاخه درسرعتهای ۱و۱/۵و۲ متر برثانیه به ترتیب ۱۳۵۵و۱۶۷۶/۵۷و۲۰۳۵/۸۲ نیوتن برای چیزل فنری و ۱۷۷۲/۴۸و۲۱۲۳/۱۳و۲۶۱۸/۱۱ نیوتن برای چیزل ثابت به دست آمد.