سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا رعاضی طبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
محمدصادق سخاوت جو – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
علی دادالهی سهراب – استادیار و مدیر گروه تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشه

چکیده:

شرکت پالایش نفت آبادان بعنوان بزرگترین و قدیمی ترین مجتمع پالایشی کشور در سال ۱۲۹۱ جهت تصفیه نفت در آبادان آغاز بکار نمود . با توجه به اینکه واحدهای فرآیندی متعددی جهت تولید محصولات مختلف در پالایشگاه آبادان فعالیت می کنند و فعالیت آنها موجب انتشار انواع آلاینده به اتمسفر می شود همچنین به لحاظ اینکه موقعیت استقرار پالایشگاه آبادان در محدوده شهر آبادان قرار گرفته و بطور قطع مناطق مسکونی و شهروندان ساکن در این شهر تحت تاثیر آلاینده های ناشی از این پالایشگاه هستند لذا شناسایی نوع و میزان آلاینده های هوا و تعیین فاکتور انتشار آلاینده های (Co ، Co2 ، Nox ، So2، CxHy ) در گازهای خروجی از دودکشها دارای اهمیت می باشد. دراین مقاله متوسط اندازه گیری فاکتور انتشار آلاینده های خروجی برمبنای فاکتور انتشار از دودکشها در۳ دیگهای بخار جدید و در ۳ دوره اندازه گیری محاسبه و بانتایج محاسبه شده از دیگهای بخار قدیمی مقایسه گردید که نتایج حاصله بقرار زیر می باشد . باتوجه به مقادیر بدست آمده مشخص گردید که میزان آلایندگی خروجی از دودکشهای بویلرهای قدیمی بدلیل استفاده از سوخت بیشتر ناشی از عدم کنترل در مصرف سوخت و هوای ورودی و مشکلات موجود در طراحی قدیمی آنها و ….. بیشتر از دیگهای بخار طراحی جدید بوده که راهکارهای کنترل میزان آلایندگی آن نیز ارائه گردیده است.