سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا رعاضی طبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
محمدصادق سخاوت جو – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
علی دادالهی سهراب – استادیار و مدیر گروه تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشه

چکیده:

شرکت پالایش نفت آبادان بعنوان بزرگترین و قدیمی ترین مجتمع پالایشی کشور در سال ۱۲۹۱ جهت تصفیه نفت در آبادان آغاز بکار نمود . با توجه به اینکه واحدهای فرآیندی متعددی جهت تولید محصولات مختلف در پالایشگاه آبادان فعالیت می کنند و این فعالیت آنها موجب انتشار انواع آلاینده به اتمسفر می شود همچنین به لحاظ اینکه موقعیت استقرار پالایشگاه آبادان در محدوده شهر آبادان قرار گرفته و بطور قطع مناطق مسکونی و شهروندان ساکن در این شهر تحت تاثیر آلاینده های ناشی از این پالایشگاه هستند. لذا شناسایی نوع و میزان آلاینده های هوا و تعیین فاکتور انتشار آلاینده های (Co ، Co2 ، Nox ،So2 ، CxHy ) در گازهای خروجی از دودکشها دارای اهمیت می باشد. دراین مقاله متوسط اندازه گیری فاکتور انتشار آلاینده های خروجی از دودکشها در واحد عملیاتی طراحی جدید و در ۳ دوره اندازه گیری محاسبه و بانتایج محاسبه شده از واحد عملیاتی قدیمی مقایسه گردید که نتایج حاصله بقرار زیر می باشد. باتوجه به مقادیر بدست آمده مشخص گردید که میزان آلایندگی خروجی از دودکشهای کوره واحدهای عملیاتی قدیمی بدلیل استفاده از سوخت بیشتر ناشی از عدم کنترل در مصرف سوخت و هوای ورودی و مشکلات موجود درطراحی قدیمی آنها و….. بیشتر از دودکشهای کوره واحدهای عملیاتی طراحی جدید بوده که راهکارهای کنترل میزان آلایندگی آن نیز ارائه گردیده است .