سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد غلامی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
مهدی اژدری مقدم – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
حامد تدین – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه

چکیده:

ضریب رفتاربه عنوان یکی ازپارامترهای مهم و اساسی طراحی لرزه ای به شمار یمرود که به کمک آن میتوان رفتارغیرخطی سازه درطراحی ها را دریک طراحی خطی اعمال نمود براین اساس اجازه داده میشود که مقدار نیروی وارده دراثرزلزله به سازه درصورتیکه رفتارالاستیک برآن فرض شود به وسیله ضریب رفتارکاهش داده میشود دراین پژوهش رفتار لرزه ای سیستم بادبند زانویی با طبقات مختلف و همچنین سیستم مهاربندی ضربدری و واگرا با ابعاد مشابه تحت زلزله طرح ایین نامه ۲۸۰۰ مورد بررسی و مقایسه قرارمیگیرد.