سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی دریجانی – استادیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
زهرا افشان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حفاظت و اصلاح چوب
تقی طبرسا – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پژوهش حاضر به تعیین و اولویت بندی زیرشاخص های اقتصادی در خصوص انتخاب مطلوب ترین محل برای احداث واحدهای تولید مبلمان چوبی می پردازد به این منظور پس از مصاحبه های انجام گرفته شش زیرشاخص اقتصادی تاثیر گذار شناسایی شدند سلسله مراتب این زیرشاخصها طراحی و درجه اهمیت آنها با اخذ نظرات ازکارشناسان صنعت مبلمان و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید نتایج نشان میدهد که در بین زیرشاخصهای اصلی اقتصادی تاثیر گذار و وجود افراد سرمایه گذار در قسمت زیرشاخصهای هزینه خرید و حمل مواد اولیه و در قسمت زیرشاخصهای انرژی انرژی برق به ترتیب با ارزش وزنی ۰/۴۴۰ ، ۰/۳۰۷ ، ۰/۶۰۰ در بالاترین اولویت ها قرار دارند.