سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش شاهین – استادیار دانشگاه اصفهان
محمدرضا عطارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

شرکت ها درانتخاب و به کارگیری سیاستهای نگهداری و تعمیرات نت باید از ابزاری استفاده کنند که با توجه به شرایط و سوابق تجهیزات بتواند سیاست منحصربفرد و مناسب برای هرتجهیز را تعیین کند شبکه تصمیم گیری DMG ابزاری استکه کمک شایانی به مدیران درزمینه انتخاب سیاست مناسب نگهداری و تعمیرات خواهد کرد مزیت عمده DMG قابلیت کاربرد این تکنیک درصنایع مختلف بزرگ متوسط و کوچک است درمحیط پرازرقابت امروزی یکی از عوامل تاثیر گذاردربقا سودآوری و کسب مزیت رقابتی انتخاب سیاست مناسب نگهداری و تعمیرات است که دراین مقاله نگاهی جدید درچگونگی انتخاب این سیاست داشته ایم داده ها از ۱۰ تجهیز که برای شرکت گروه فنی مهندسی اخوان عباسی جنبه استراتژیک داشته و درکسب مزیت رقابتی نقش کلیدی ایفا می کنند گردآوری شد و درنهایت سیاست مناسب نگهدار یو تعمیرات برای هرتجهیز پیشنهاد گردیده است.