سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زینب فخری – دانشجو کارشناسی ارشد- خاک و پی- دانشگاه یزد
رضا پورحسینی – استادیار- خاک و پی- دانشگاه یزد

چکیده:

تعیین دقیق ویژگی های هیدرولیکی مصالح کم تراوا و ناتراوا از اهمیت زیادی برخوردار است.سوالات تحقیق:با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله، سه شیوه متفاوت آزمایشگاهی قابل استفاده برای تعیین نفوذپذیری مصالح کم تراوا و ناتراوا بویژه مصالح ژئوتکنیکی بررسی شده است و اینکه آیا برای دستیابی به این هدف این روش ها مناسب هستند؟ این سه روش آزمایشگاهی، شامل: آزمایش نفوذپدیری با بار آبی ثابت، نرخ جریان ثابت و ضربان گذرا می باشند. همچنین کارآمدی و فواید یک سیستم جدید برای تعیین نفوذپذیری این گونه مصالح ارزیابی شده است. روش تحقیق: پیشرفت های اخیر در زمینه آنالیز های تئوریکی این سه شیوه ارائه شده است. علاوه بر این یک سیستم آزمایشگاهی جدید و انعطاف پذیر معرفی شده که به یکی از ویژگی های این سیستم آزمایشگاهی جدید، می توان به قابلیت و توانایی انجام هر سه شیوه ذکر شده در شرایطی که نمونه همزمان تحت فشار های همه جانبه بالا و فشار های حفره ای قرار گرفته، اشاره نمود. در واقع این سیستم جدید، شبیه ساز شرایط طبیعی موجود در اعماق زمین می باشد. قابلیت های این سیستم انعطاف پذیر با استفاده از داده های آزمایشگاهی بدست آمده از انجام آزمایش ها روی ماسه سنگ و گرانیت بیان، فواید و توانایی های این سیستم بااستفاده از این داده ها تشریح شده است.نتیجه گیری:نتایج بدست آمده از انجام آزمایش های نفوذپذیری با استفاده از سه روش بار آبی ثابت، دبی جریان ثابت و ضربان گذرا نشان دهنده تاثیر گذار بودن سیستم آزمایشگاهی جدید برای انجام آزمایش روی مصالح کم تراوا و ناتراوا اشباع است