سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس شیخان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حبیب الله جوانمرد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فروغ حجازی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله وضعیت اهداف اجرای سیستم تولید بهنگام درشرکت صنایع غذایی تکین موردم طالعه قرارگرفت بدینمنظور ابتدا با شناسایی اهداف اجرای این سیستم وجمع اوری نظرپنج نفرازکارشناسان و مدیران شرکت صنایع غذایی تکین ازطریق تصمیم گیری چندمعیاره و روش AHP این اهداف و زیرمعیارهای آنها رتبه بندی شده و نتایج حاصلازاین پزوهش نشانمیدهد که اهدافمرتبط با سازمان و تولید بیشترین اهمیت دراین شرکت دارد و اهداف فروش و درامد و اهداف موجودی و رقابت به ترتیب دراولویت های بعدی قرارمیگیرند.