سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی یعقوب زاده – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
حسن یوسف زاده – کارشناس عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران

چکیده:

نقشه گروههای هیدرولوژیکی خاک یک روش جمع بندی و ذخیره اطلاعات برای برقراری روابط بین تشکیلات زمین شناسی، ژئومورفولوژی و خاک می باشد و اثر مهمی روی تخمین ارتفاع هرزآ ……می گذرد. در این تحقیق نقشه گروه هیدولوژیکی حوضه آبریز منصور آباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و بازدیدهای صحرایی تعیین شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از نقشه های مسیل، توپوگرافی و شی ….. حوضه، نقشه اراضی کم شی……….. تهیه شد. سپس با تلفیق نقشه اراضی کم شی…….با نقشه های زمین شناسی، کاربری اراضی و ژئومورفولوژی در نرم افزار ARCGIS و آشنا بودن به بافت خاک حوضه، نقشه گروههای هیدرولوژیکی حاک حوضه آبریز منصور آباد تهیه گردید. نتایج نشان داد که ۷۰ درصد بافت حوضه دارای گروه هیدرولوژیکی C می باشد که توانایی تولید روانا …….نسبتا زیادی دارد.