سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا جهانبخش – دانشجویی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
حیدرعلی کشکولی – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس
سعید شعبانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

در این پزوهش هدف تعیین هیدروگراف لحظه ای خروجی سیلاب بر اساس مدل هیدرولوژیکی کلارک با بکار گیری از سامانه ی اطلاعات جغرافیاییGIS) در حوضه آبریز تمر است. در همین راستا با استفاده از نقشه های توپوگرافیDEM، حوضه در محیط نرم افزار GIS تهیه گردیدو با استفاده از DEM ایجاد شده نقشه آبراهه ها و زیر حوضه ها استخراج گردید و با استفاده از خاصیت برنامه نویسی در سامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه زمان –مساحت ونقشه میزان مشارکت نقاط مختلف در تولید رواناب برای هر ۷ زیر حوضه تمر تهیه گردید.سپس با دادهای بارندگی و رواناب مشاهده ای ثبات حوضه و نیز نتایج خروجی سیلاب در مدل کلارک واسنجی و در انتها مقایسه گردید.که مقایسه ضریب رواناب در ۲ دوره بازگشت ۵۰ و ۱۰۰ ساله به ترتیب برابر ۰/۶ و ۰/۶۶ بدست آمد. که با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه تمر در استان گلستان نتایج مورد قبول می باشد