سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید میلاد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تهران
محمد علی تقی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تهران
مجید صادق آذر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تهران
محمدرضا صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پایداری المانهای قابی و تعیین نیروی کمانشی آنها سابقه بسیاری درتحقیقات مهندسی سازه دارد اعضای قابها شامل تیرها و ستونها تحت شرایط مختلف و برای کاربردهای مختلف بعضا دارای مقاطع متغیر درطول خود هستند این تغییرات میتواند بصورت پلکانی خطی سهموی و … باشد این اعضا دراصطلاح غیرمنشوری نام دارند محققین از روشهای متفاوتی درتعیین نیروی بحرانی کمانش این المان ها و بخصوص ستونها استفاده کرده اند اساس اکثر این روشها تلاشهایی است که برای حل معادله دیفرانسیل یک المان کلی که تحت نیروی محوری و جانبی قرار دارد دراین تحقیق از روش تکراری تغییراتی برای حل معادله دیفرانسیل کمانشی ستونها با مقاطع ثابت و متغیر استفاده شد هاست نیروی بحرانی کمانش برای ۵ ستون کلاسیک با شرایط مرزی مختلف بدست آمد و نتایج آن با دیگر روشهای حل معادله دیفرانسیل کمانشی موردمقایسه قرارگرفت و نتایج دقیق هرکدام نیز بدست آمدند.