سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

جلال حقیقت منفرد – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمدکاظم کشور شاهی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نرگس السادات طیبی – کارشناس مدیریت صنعتی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:

این مقاله با هدف تعیین مهارتهای مدیریتی لازم و نیاز های آموزشی مشترک جهت مدیران صنایع فلزی و اولویت بندی آنها به منظور برنامه ریزی آموزشی برای مدیران این صنعت صورت پذیرفته است. بر مبنای مدل مرجع این تحقیق (مدل مماس ) پس از تجزیه تحلیل مشاغل و شناخت وظایف اساسی شغل مدیران در پستهای مختلف جهت نیاز سنجی مدیران ، مهارت، دانش و توانایی هر کدام از پست های مدیران میانی که درقالب هفت رده پست مدیریتی ( مدیران منابع انسانی ، مدیران مالی، مدیران فنی و مهندسی ، مدیران سیستم ها و روش ها ، مدیران تولید ، مدیران بازاریابی و فروش ، مدیران تدارکات) در یک سازمان نوعی تعریف و شناسایی شده وسپس پرسشنامه ای با هدف تعیین میزان نیاز آموزشی آنان به هریک از مهارتها ی تعریف شده ، طراحی و توزیع و نتایج آن با استفاده از تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد و در ادامه با استفاده از آزمونهای تعقیبی، مهارتها و نیازهای مشترک آنان شناسایی و اولویت بندی شده است. نتایج این تحقیق برای طراحی برنامه های آموزشی مدیران صنایع مذکور و سازمانهای سیاست گذار و درست اندر کاران آموزش مدیران ، راهگشاست.