سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حلیمه پیری – مربی دانشگاه زابل – پژوهشکده تالاب بین المللی هامون

چکیده:

آبیاری جهت برطرف کردن نیاز آبی ، تولید و رشد گیاه در مناطق خشک و نیمه خشک ضروری می باشد. بنابراین محاسبه دقیق نیاز ابی گیاه ETc چهت بهینه سازی مصرف آب ، برنامه ریزی آبیاری و افزایش کارایی مصرف اب ضروری است. در این تحقیق به برآورد نیاز آبی و تیخیر و تعرق گیاهان الگوی کشت منطقه میانکنگی دشت سیستان به روش فائو پنمن فانتیث و مقایسه ان با مقادیر ارائه شده در سند ملی پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده اختلافتاریخ کشتها ، طول دوره رشد و ضرایب گیاهی بین این رو روش می باشد. تاریخ کشت استفاده شده در سند ملی انطباق با منطقه نداشته و خاص منطقه میاکنگی نمی باشد و کل منطقه زابل را تحت شوشش قرار می دهد.