سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام محمدی نوزادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسل
لیلا اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسل
حامد جانی پور –

چکیده:

محاسبات نیاز آبی و نیاز آبیاری در پروژ هها معمولاً به صورت احتمالاتی صورت می گیرد. اگر تبخیر تعرق روزانه یا ماهانهطی یک دوره آماری طولانی مدت برای هر سال محاسبه شود به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی در سال های مختلف اعداد متفاوتی به دست خواهد آمد. اخیراً برنامه NETWAT توسط تعدادی از محققان آبیاری برای گیاهان مختلف زراعی در کلیه نقاط کشور تهیه شده است که در بسیار از طرح های آبیاری از آن استفاده می شود. اگر تبخیرتعرق بر اساس میانگین چند ساله داد ههای هواشناسی محاسبه شود در واقع مثل آن است که نتیجه حاصله از فراوانی وقوع یا احتمال وقوع ۵۰ درصد برخوردار است. در این برنامه نیاز آبی و نیاز آبیاری هر گیاه در دوره های مختلف ده روزه فصل رشد بر اساس داده های طولانی مدت هواشناسی محاسبه و در پایان نیاز آبی و آبیاری محصولات مهم زراعی هر منطقه از سطح کشورتعیین شده است. در این تحقیق نیاز آبیاری گندم با استفاده از داده های طولانی مدت هواشناسی در مناطق اهر، تبریز، جلفا، سراب، مراغه، میانه در سطوح احتمال مختلف (۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ درصد) و شرایط بحرانی تعیین شد و با مقادیر موجود در برنامه NETWAT مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که نیاز آبیاری برآورد شده در برنامه NETWAT در آذربایجان شرقی برابر ۸۲ درصد نیاز آبیاری بحرانی گندم است و همچنین نیاز آبیاری بحرانی گندم در نقاط مختلف استان حدوداً برابر با نیاز آبیاری این گیاه در سطح احتمال ۸۰ درصد می باشد. و در نهایت روابط رگرسیونی چند متغیره برای به دست آوردن نیاز آبیاری گندم در سطوح احتمال مشخص و شرایط بحرانی در سطح استان آذربایجان شرقی ارائه شد.