سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهناز خراسانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
زهرا آشوپوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
سیامک نوازش – کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی

چکیده:

مقاله حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی و مشاوره ای زنان شهرستان گرمسار انجام شد و برای دستیابی به هدف مذکور با استفاده از روش دلفی به بررسی دیدگاه متخصصان دراین زمینه پرداخته شد روش اجرا به این صورت بود که فرمی با ارائه توضیح در مورد هدف تحقیق دراختیار ۱۵ متخصص که هرکدام دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد دریکی از رشته های روانشناسی یا مشاوره بودند و حداقل ۵ سال سابقه فعالیت های آموزشی و مشاوره ای داشتند قرارگرفت و از آنها خواسته شد نظر خود را درمورد نیازهای آموزشی و مشاوره ای زنان مطرح کنند. درنهایت پس از جمع آوری نظرات و جمع بندی آنها و ارسال مجدد به متخصصان با ضریب توافق بالاتر از ۷۵% مجموعه نیازهای اموزشی و مشاوره ای زنان در چهار محور کلی شناخت خود مهارتهای ارتباطی مهارتهای حل مساله و حل تعارض و مهارتهای فرزندپروری تهیه گردید.