سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین ذاکری نیا – دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به اثر بسیار زیاد میکروساختار بر روی خواص مکانیکی یک فولاد، شناخت و بررسی فازهای موجود در آن از اهمیت زیادی برخوردار است. از جمله فازهای بسیار مهم در فولاد، فازهای بینیت و مارتنزیت هستند که تفکیک آنها از یکدیگر بسیار مشکل می باشد. یکی از راههای بسیار مناسب در بررسی های میکروساختاری به صورت کیفی و کمی، استفاده از متالوگرافی رنگی و تحلیل نتایج حاصل از آن با استفاده از نرم افزارهای آنالیز تصویر است. در این تحقیق از محلول آبی Na(2)S(2)O(5)10% برای تشخیص و تفکیک فازهای بینیت و مارتنزیت استفاده شد. این محلول فاز بینیت را به رنگ آبی و فاز مارتنزیت را به رنگ قهوه ای نمایان نمود و کنتراست بسیار خوبی نیز بین آنها ایجاد کرد. همچنین از آزمون نانو سختی سنجی بر روی فازهای مختلف استفاده شد و صحت اطلاعات حاصل از متالوگرافی رنگی تأیید شد.