سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن قاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور تعیین نوع خواب بذر زیره سیاه (Bunium persicum) مجموعه ای از آزمایشات و بررسی ها انجام شد. بررسی روند جذب آب توسط بذر زیره سیاه نشان داد که پوسته بذر کاملا نسبت به آب نفوذ پذیر است، بنابراین بذور دارای خواب فیزیکی نیستند. مطالعات مورفولوژیک ثابت کرد که بذر دارای جنین تمایز یافته و رشد نکرده است که باید قبل از جوانه زنی رشد کرده و به اندازه طول کامل بذر برسد، ضمنا، مطالعه اثر اسید جیبرلیک و دما بر رشد جنین و جوانه زنی ثابت کرد که هر دو فرایند نیاز به دمای پایین دارند اما غلظت های بالای اسید جیبرلیک می تواند جایگزین دمای پایین شده باعث رشد جنین و جوانه زنی گردد. در نتیجه، بذور زیره سیاه دارای خواب مورفوفیزیولوژیکی پیچیده متوسط (intermediate complex MPD) می باشد.