سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا بختیاری – دانشگاه باهنر کرمان، گروه زمین شناسی
حجت ا… رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور –
سعید یوسفی زارع –

چکیده:

منطقه انار در بخش جنوبی شهرستان انار در شمال غرب استان کرمان قرار دارد. سنگهای آتش فشانی ائوسن اصلی ترین واحد زمین شناسی منطقه را تشکیل می دهند. هدف از این تحقیق، تعیین نواحی امید بخش با استفاده از فناور ی سنجش از دور بهعنوان پایه اطلاعات اکتشافی است. بدین جهت تفکیک واحدهای سنگی و رسوبات با بهره گیری از داده های سنجنده ETM لندست صورت گرفت. روش های مختلفی برای تهیه نقشه های موضوعی مورد نیاز مانند ایجاد تصاویر رنگی با تلفیق باندهای مختلف، تصاویر نسبتی و روش های تحلیل مولفه های اصلیPCA) مورد استفده قرار گرفت. در نهایت با تلفیق و مقایسه نتایج، نواحی حاوی کانسارهای پلاسر آهن دار و سنگ منشا آنها برای بررسی های صحرایی پیشنهاد گردید