سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیما کمانکش – پژوهشگاه نیرو
محمد جعفریان – پژوهشگاه نیرو
همایون برهمندپور – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

با اتصال مزارع بادی با ظرفیت بالا به شبکه های فوق توزیع و انتقال، اثرات متقابل دینامیک مزرعه ی باد و شبکه قدرت در هنگام بروز خطا و یا اختلالات د یگر با ی د مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. بدین ترتیب یکی از موارد مطالعات شبکه در امکان سنجی ایجاد نیروگاه بادی، انجام مطالعات پا ی داری گذرای نیروگاه است. در این مقاله نقش نقطه اتصال نیروگاه بادی بر رفتار دینامیکی آن مورد نظر قرار داده شده است و با بررسی رفتار دینامیکی نیروگاه باد ی، شاخص ها ی انتخاب محل اتصال از دیدگاه رفتار دینامیکی مناسب توربین بادی در مطالعات امکان سنجی ارائه شده است.