سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم طاهری – تهران-دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده شیمی
سید محمدرضا میلانی – تهران-دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده شیمی
سیداحمد مظفری – تهران- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده صنایع شیمیایی
مصطفی نجفی – تهران- دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکده علوم و مهندسی ، گروه شیمی

چکیده:

در این کار تحقیقاتی یک حسگر الکتروشیمیایی حساس به یون نقره با استفاده از الکترود طلای اصلاج شده با تک لایه های خود سامان۶- مرکاپتوپورین طراحی و ساخته شد. ابتدا با انجام آزمایشهای مقدماتی از اصلاح سطح الکترود اطمینان حاصل شد. برای بررسی خصوصیات سطح الکترود اصلاح شده از ولتامتری چرخه ای در حضور هگزاسیانوفرات/هگزاسیانوفریت به عنوان ردیاب استفاده شد. pH محلول پیش تغلیظ و محلول آزمایشی به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر پاسخ الکترود برای تعیین نقره بررسی و بهینه شد. حسگر تهیه شده با استفاده از روش ولتا متری پالس تفاضلی برلای تعیین محلول نقره بکار گرفته شد. منحنی کالیبراسیون خطی در محدوده های غلظتی حدود(فرمول در متن اصلی موجود می باشد) تا(فرمول در متن اصلی موجود می باشد) بدست آمد. حد تشخیص حسگر براساس سه برابر انحراف استاندارد پاسخ محلول شاهد معادل با (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) برای ۵ بار اندازه گیری بدست آمد. همچنین اثر مزاحمت برخی یون ها بر پاسخ حسگر برای تعیین یون نقره بررسی شد.