سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نورالدین قاسم زاده – کارشناس ارشد راه و ترابری
سید علی اسد – . کارشناس ارشد مهندسی پل و تونل
عباس علی نجفی – کارشناس عمران
عباس رشیدی – .کارشناس ارشد برنامه ریزی و حمل و نقل

چکیده:

وجود خیابانها و جادهها برای راحتی و آسایش تمام جوامع بشری بسیار حیاتی بوده و وجود هرگونه نقص و ضعفی در این سیستم بطور قابل توجهی باعث کاهش بازدهی و ایجاد خسارت جدی اقتصادی میگردد. در واقع موضوع تصادفات جادهای یکی از بزرگترین موانع موجود در رشد و توسعه صنعت حمل و نقل در هر کشوری محسوب میگردد و شناسایی صحیح نقاط حادثه خیز و رفع و اصلاح اصولی سانحه خیزی در این نقاط از اولویتهای مسئولین راه در جهت تامین ایمنی در جادههاست که لازم است این کار به صورت علمی و مبتنی بر اصول پذیرفته شده جهانی و متناسب با اقلیم و شرایط کشور صورت گرفته تا در نهایت نتیجه مطلوب، حاصل گردد. بنابراین در این مقاله با سه روش متفاوت تعداد تصادف، شدت تصادف و تصادفات هم نوع(همسان) به شناسایی نقاط حادثه خیز با توجه به نصب گاردریل در ۷,۵ کیلومتر ابتدایی محور در قالب مطالعه قبل و بعد پرداخته شده است. همچنین به بررسی میزان تأثیر تجهیزات ایمنی راه (گاردریل) و نقش آنها در بروز یا کنترل سوانح رانندگی نیز انجام خواهد شد. براساس نتایج مطالعه موردی انجام شده در استان مازندران (محور شهید صالحی)، ملاحظه گردید که بعد از نصب گاردریل تعداد تصادفات افزایش داشته در حالی که شدت تصادفات تا حد بالایی کاهش یافته است و ایمنی راه بطور مؤثری بهبود یافت.