سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
عیسی محمودصالح – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ارتباط دانشگاه با صنعت عامل اصلی پیشرفت هرکشوری خواهد بود دراین مقاله تلاش گردیده است تا گامی دراین راستا برداشته شود ساخت بتن خودمتراکم درمقایسه با بتن معمولی خصوصا درپروژه های عمرانی دارای پیچیدگی های بیشتری می باشد که این دلیل خود یکی ازمهمترین دلایل فراگیر نشدن بتن خودمتراکم می باشد از این رو دراین مقاله سعی شدهاست که با ارایه راه حلی بخشی از پیچیدگی های بتن خودمتراکم را ساده تر نماییم یکی از تاثیر گذارترین پارامترهای ساخت بتن خودمتراکم نسبت فوق روانکننده به مقدار آب می باشد از این رو این پارامتر مورد بررسی قرارگرفته و نسبت بهینه فوق روان کننده به آب دربتن خودمتراکم ارایه گردید.