سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یاسمن عزیزهمت لو – دانشجوی معماری موسسه آموزش عالی غیر انتفایی مولانا آبیک
امیرمسعود حامدی – گروه معماری موسسه آموزش عالی غیر انتفایی مولانا آبیک
هیوا فربهی – دانشجوی معماری موسسه آموزش عالی غیر انتفایی مولانا آبیک
دنیا ایرانیار – دانشجوی معماری موسسه آموزش عالی غیر انتفایی مولانا آبیک

چکیده:

یکی از مهمترین موارد طراحی مخازن بتنی آب شرب، ایجاد بتنی با میزان نفوذپذیری پایین بوده و توجه محققین را جهت تعیین مصالح و نسبت های مناسب آنها برای رسیدن به این هدف جلب نموده است.نسبت آب به سیمان به علت تاثیر بر مقاومت، دوام و نفوذ پذیری بتن جزو کلیدی ترین موارد طراحی بوده و در این تحقیق نیز با تحلیل و بررسی نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط سایر محققین در زمینه های دوام،مقاومت و نفوذ پذیری در بتن،نسبت بهینه ی آب به سیمان جهت طراحی مخازن بتنی آب شرب ارائه گردیده است. سوالات تحقیق: نسبت آب به سیمان به علت تاثیر بر مقاومت، دوام و نفوذ پذیری بتن جزو کلیدی ترین موارد طراحی بوده و سوال اساسی این است که بهترین نسبت آب به سیمان جهت طراحی مخازن بتنی آب شرب با نفوذ پذیری پایین چه مقداری باید باشد. روش تحقیق: در این تحقیق نیز با تحلیل و بررسی نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط سایر محققین در زمینه های دوام،مقاومت و نفوذ پذیری در بتن،نسبت بهینه ی آب به سیمان جهت طراحی مخازن بتنی آب شرب ارائه گردیده است . نتیجه گیری: در این تحقیق با توجه به نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط سایر محققین در زمینه های دوام،مقاومت و نفوذ پذیری در بتن، محدوده ای مناسب جهت نسبت بهینه ی آب به سیمان به منظور طراحی مخازن بتنی آب شرب با در نظر گرفتن هیدراتاسیون ناقص و همچنین هیدراتاسیون کامل ارائه گردیده است .به علاوه عوامل موثر دیگر برای داشتن میزان نفوذ پذیری پایین و مقاومت مناسب نیز ارائه گشته اند.