سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد دلالی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم هایقدرت دانشگاه علم و صنعت ایر
علیرضا جلیلیان – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم هایقدرت دانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

آلودگی هارمونیکی و میان هارمونیکی یکی ازمشکلات مهم کیفیت توان درشبکه های توزیع می باشد که درسالهای اخیر با افزایش تعداد بارهای غیرخطی از یک سو و گسترش حضور منابع تولید پراکنده دارای مبدل از سوی دیگر شدت یافته است تشخیص صحیح منابع دائمی ایجادکننده آلودگی هارمونیکی می تواند یک گام اساسی درجهت حل این مشکل قلمداد گردد دراین مقاله با استفاده از جهت توان های هارمونیکی به تعیین نحوه آلودگی شینه های شبکه توزیع پرداخته شده که برای این منظور با تغییر طول پنجره روش DFT متناسب با تناوب سیگنال مورد تحلیل توان مولفه های هارمونیکی بطور دقیق محاسبه شده است با استفاده از مطالعات موردی متنوع شامل داده های عددی و شبیه سازی نشان داده شده که روش تطبیقی مذکور یک راه حل عددی ایده آل برای غلبه برمشکل نشتی طیف در مواجهه با تحلیل هارمونیک ها و میان هارمونیک ها می باشد.